Kontakt

Jelonek i Juszczyk
Spółka Partnerska Radców Prawnych
ul. Armii Krajowej 6/3
50-541 Wrocław

KRS 0000367438
Sąd Rejonowy dla Wrocławia Fabrycznej
IV Wydział Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sądowego

NIP 8992704428
REGON 021370309

Tel.: (71) 336 04 30
Fax: (71) 336 04 31
e-mail: biuro@jj-kancelaria.pl