Partnerzy

Piotr Jelonek – radca prawny, wpisany na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu. W roku 2001 ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Następnie trzy lata praktykował w jednej z wrocławskich kancelarii prawnych. Od 2005 r. związany jest z jedną z największych w Polsce grup kapitałowych. Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze spółki publicznej o zasięgu ogólnopolskim w branży finansowej i deweloperskiej. Uczestniczył m.in. w procesie publicznej emisji papierów wartościowych (IPO), przygotowywaniu prospektu emisyjnego, a także posiada bogate doświadczenie związane z wykonywaniem obowiązków wynikających z publicznego statusu spółki notowanej na GPW. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie korporacyjnym i cywilnym. Brał udział i nadzorował szereg projektów z zakresu emisji papierów wartościowych, transakcji związanych z obrotem nieruchomościami, przekształcaniem spółek handlowych, a także obsłudze prawnej procesu budowlanego.

Andrzej Juszczyk – radca prawny, wpisany na listę radców prawnych OIRP we Wrocławiu. W roku 2001 ukończył prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. W latach 2002-2005 jako aplikant etatowy odbył aplikację sądową, zakończoną następnie egzaminem sędziowskim. Od 2006 r. wykonywał zawód radcy prawnego w ramach indywidualnej kancelarii. Prowadzona przez niego kancelaria specjalizowała się w obsłudze podmiotów gospodarczych, a także świadczyła pomoc prawną na rzecz klientów indywidualnych z zakresu prawa zobowiązań, rzeczowego, spadkowego oraz rodzinnego.